Student HBO Technische informatica slaagt in meerdere opzichten

Dat een hbo-opleiding je meer oplevert dan een getuigschrift, bewijst Jan-Jelle Huizinga, technical advisor bij Bluestream; een offshore en subsea bedrijf.

Na zijn studie MTS elektrotechniek besloot hij door te gaan studeren in de automatisering, specifiek in de industrie (PLC/SCADA, programmeren). Zijn keuze viel op de bacheloropleiding Technische informatica met de afstudeerrichting Industriële automatisering van Hogeschool Dirksen. Jan-Jelle: “Na eerst twee hbo-modules als losse cursus te hebben afgerond, ben ik begonnen aan de gehele studie bij Hogeschool Dirksen. Mijn verwachtingen waren positief, het vakkenpakket sloot zeer goed aan bij mijn wensen en was vrij goed up-to-date met nieuwe technologische ontwikkelingen. De vakken waren goed te volgen, waarbij ik begeleiding kreeg van zeer kundige docenten die snel en helder antwoord gaven op mijn vragen.”

Toepassing in de praktijk

“In de industrie van de Remotely Operated Vehicles (ROV’s), waar ik in werk, zit veel (soms wat verouderde) techniek, vooral digitale techniek en communicatie (RS485/232/Ethernet). Daarnaast werk ik veel met de algemene elektronica en ICT-apparatuur wat veel aanknopingspunten had met de opleiding, vooral op hardware. Ik heb van de modules Programmeren in C/C++, Microcontrollers, Analoge elektronica en Digitale techniek het meest profijt gehad bij mijn functie. Deze modules omschrijven veel van de techniek welke binnen de ROV-systemen bij Bluestream worden gebruikt. Ook was mijn afstudeerproject volledig in het kader van een automatiseringsproject binnen een industriële omgeving, waarin deze vakken van toepassing zijn geweest,” vertelt Jan-Jelle.

Van afstudeerscriptie tot inzetbaar eindproduct

Jan-Jelle over zijn afstudeerscriptie: “De kosten voor het onderhoud van de ROV-systemen zijn erg hoog, en de downtime (tijd die het kost om te repareren aan boord van schepen offshore) moest geminimaliseerd worden. Er is onderzocht waar dit door komt, en op welke manier de operators van de systemen geholpen kunnen worden om de ROV-systemen beter te kunnen onderhouden. Om dit te bereiken is een automatiseringssysteem in de ROV gebouwd, genaamd “MonitoROV” welke de operator meer informatie geeft over de status van de ROV en meer hulp biedt bij het zoeken naar storingen. Dit systeem is ook gerealiseerd en na het proefdraaien in één ROV offshore, is MonitoROV werkzaamheden gaan uitvoeren.”

Jan-Jelle Huizinga heeft de bacheloropleiding Technische informatica met de afstudeerrichting Industriële automatisering in vijf jaar afgerond

Meerwaarde voor Bluestream

Rob de Brouwer, manager ROV bij Bluestream: “Jan-Jelle heeft zich voor de start van de studie al als gemotiveerd en gewaardeerd collega met toekomstpotentieel geëtaleerd. Om dit verder uit te kunnen bouwen en Jan-Jelle uitgedaagd te houden, hebben we volmondig ingestemd met de opleiding om dit te steunen. Jan-Jelle maakt sinds geruime tijd onderdeel uit van ons Technisch Adviseurs team en heeft deze stap (promotie) tijdens zijn studie gemaakt. Voorheen was hij werkzaam in de werkplaats en tijdens offshore-projecten. De combinatie van brede praktijkervaring en opgedane kennis maakt hem, naast zijn persoonlijke kwaliteiten, zeer bruikbaar om zijn kennis in te zetten voor nieuwe ontwikkeling, troubleshooting en het oplossen van operationele problemen/tegenslagen. Hij is gedurende zijn studie in vele opzichten gegroeid, van een jonge hond naar een (zelf)kritisch (vak)volwassen persoon. Door dagelijks te werken met personen die hem hebben kunnen coachen is een flinke stap gemaakt. Uiteindelijk heeft hij natuurlijk zelf alle aangedragen tips verwerkt en opgenomen. De afstudeeropdracht heeft uiteindelijk geleid tot een daadwerkelijk inzetbaar eindproduct, welke naar verwachting een positieve bijdrage gaat leveren aan kostenbeheersing (failure detectie) en betrouwbaarheid (up-time).”

Technische informatica - Hogeschool Dirksen

Afstuderen technische informatica - Hogeschool Dirksen

Terugblik

Jan-Jelle heeft de bacheloropleiding in vijf jaar afgerond. “Gezien ik in een samenwonende situatie verkeer met vrouw en twee kinderen waren de laatste drie jaar pittig om mijn studie te combineren met werk en privéleven. Maar mede door hulp van mijn familie en de ruimte die ik kreeg van mijn vrouw om de studie af te ronden, heb ik het voor elkaar gekregen, dus het was een motiverend traject. Ik heb erg genoten van de afgelopen jaren met ups en downs en ik ben erg blij met de keuze om deze opleiding te volgen. Het vakkenpakket sluit goed aan op mijn behoefte aan kennis en het volgen van de studie was een leuke ervaring. Al met al ben ik heel tevreden met de afgelopen vijf jaar!

Tips voor aankomende studenten

Plan je opleiding strak en houd je aan je schema. Discipline is alles. Maar wees ook voorbereid op vertraging en geef niet op als je je propedeuse nog niet binnen is na een jaar. Wees eerlijk en realistisch naar jezelf en zorg ervoor dat je de wiskunde goed doorhebt, de rest is eigenlijk makkelijk te doen,” aldus Jan-Jelle.