NRTO keurmerk

Gedragscode NRTO

Hogeschool Dirksen is actief lid van de NRTO (Nederlandse Raad voor Training en Opleiding). Zij zijn de brancheorganisatie voor private onderwijsinstellingen, opleidings- en trainingsbureaus. Als lid houden we ons te allen tijde aan deze gedragscode.

Hiernaast voldoen alle opleidingen van Hogeschool Dirksen aan de kwaliteitseisen van het NRTO-keurmerk. Hierbij staat centraal:

  • Transparantie over producten & diensten
  • Helderheid over leeruitkomsten
  • Nakomen gemaakte afspraken
  • Meting van klanttevredenheid
  • Deskundigheid docenten, trainers en adviseurs
  • Investering in de deskundigheid van personeel
  • Ordelijkheid van processen
  • streven naar continue verbetering