Privacy policy & cookiebeleid

Disclaimer

Wij verzoeken je onderstaande tekst zorgvuldig te lezen.

De op deze website getoonde informatie is door Hogeschool Dirksen, hierna aangeduid als “Dirksen”, met zorg samengesteld. Dirksen verstrekt door middel van deze website informatie over haar producten en diensten. Wijzigingen zijn voorbehouden.

Dirksen is niet aansprakelijk voor informatie en/of berichten die door gebruikers van de website via internet verzonden worden.

Dirksen zorgt er voor dat alle documenten en bestanden die op deze website geplaatst zijn, virusvrij zijn. Dirksen aanvaardt echter geen aansprakelijkheid voor (directe of indirecte) schade of verlies als gevolg van virussen.

Privacy policy

Dirksen verwerkt voor zijn dienstverlening gegevens van zijn studenten. Hier maken persoonsgegevens onderdeel van uit. Persoonsgegevens zijn gegevens over een geïdentificeerd of identificeerbare natuurlijke persoon, bijvoorbeeld een naam of e-mailadres. Dirksen gebruikt deze gegevens om bijvoorbeeld studenten per e-mail, telefonisch of per post te informeren over roosterwijzigingen of andere relevante ontwikkelingen. Ook gebruikt Dirksen deze persoonsgegevens ten behoeve van het verstekken van certificaten of getuigschriften. Dirksen vraagt niet meer persoonsgegevens dan noodzakelijk zijn voor de bedrijfsvoering.

Dirksen gaat vertrouwelijk met deze gegevens om en publiceert deze niet. Dirksen geeft de door zijn studenten verstrekte persoonsgegevens niet door aan andere partijen tenzij: dit voor de bedrijfsvoering noodzakelijk is, er een wettelijke verplichting is voor Dirksen om gegevens te delen of bij expliciete toestemming. Dirksen sluit niet uit dat zijn dienstverlening in de toekomst verandert. Dan zou ook deze privacyverklaring op punten kunnen veranderen. Dirksen adviseert studenten om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat studenten van deze wijzigingen op de hoogte zijn.

Copyright

Alle inhoud van deze pagina’s, zoals teksten, grafische elementen, logo’s, buttons en software zijn eigendom van Dirksen of haar licentiegevers en is beschermd onder Nederlandse copyrightwetgeving.

De verzameling (dat wil zeggen de samenstelling, de inhoud en de structuur) van de content op deze site is auteursrechtelijk beschermd. Niets van deze verzameling mag verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt worden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Dirksen te Elst.

Opzet Dirksen

Dirksen heeft als doel het bevorderen van de employability van (aankomend) beroepsbeoefenaren door het ontwikkelen en verzorgen van kwalitatief hoogwaardige beroepsopleidingen in de technische ICT.

Gegevensverzameling en gebruik

Bij aanvragen voor de studiegids, studieadvies, maatwerkadvies, proeflessen, nieuwsbrief, aanmeldingen webinar/ kennismaking, inschrijvingen voor cursussen en examens en het bestellen van extra lesmateriaal vragen wij je om je gegevens die wij, alleen met jouw toestemming, in de database van Dirksen opslaan, zodat wij je leerroute kunnen vastleggen en/of je kunnen voorzien van een passend opleidingsadvies. Deze gegevens bewaren wij in onze databases, tenzij je ons verzoekt je gegevens uit deze database te verwijderen.

Bewaartermijn gegevens

Dirksen bewaart persoonsgegevens niet langer dan voor de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld, worden gebruikt of zolang de wet voorschrijft.

Beveiliging en aansprakelijkheid

Om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te voorkomen en te beperken heeft Dirksen beveiligingsmaatregelen getroffen zoals een beveiligde website. Dirksen aanvaardt geen aansprakelijkheid, ook niet op (onbewust) lekken van data.

Websites van derden

Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met Dirksen website zijn verbonden. Dirksen kan niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met jouw persoonsgegevens omgaan. Wij raden je aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

Inzage, wijzigingen, verwijdering, klachten, geen prijs stelt op verwerking van persoonsgegevens

Voor vragen over het privacybeleid van Dirksen, of vragen omtrent inzage en wijzigingen in (of verwijdering van) jouw persoonsgegevens kun je contact met Dirksen opnemen via info@dirksen.nl. Indien je op verwerking van bepaalde gegevens geen prijs stelt, kun je dit ook via info@dirksen.nl aangeven. Indien je jouw e-mailadres hebt opgegeven, bijvoorbeeld voor het ontvangen van een nieuwsbrief, dan kan jouw e-mailadres gebruikt worden om je te informeren over voor jou relevante en interessante gelijksoortige producten en diensten van Dirksen. Als je hier geen prijs meer op stelt, kun je jezelf op ieder moment afmelden via info@dirksen.nl of je onderaan de ontvangen nieuwsbrief uitschrijven.

Cookiebeleid

Bij het gebruik van deze website kan Dirksen informatie over het gebruik van deze website verzamelen door middel van cookies. Dit zijn kleine bestanden die door je browser op je computers/tablets/telefoons worden opgeslagen. Bij herhaald websitegebruik wordt jouw browser herkend. De informatie die onder andere met behulp van cookies wordt verzameld kan worden gebruikt om het gebruik van de website te analyseren. Zo kan er achterhaald worden welke pagina’s populair zijn en welke onderdelen in de website aanpassing behoeven. Cookies kunnen je computer, tablet of telefoon of je bestanden niet beschadigen.

Verwijderen en weigeren van cookies

In je browser kun je reeds geplaatste cookies verwijderen. Aangezien de interface van elke browser verschillend is, kun je het beste de helpfunctie raadplegen om de cookies te verwijderen en nieuwe cookies te weigeren. Let op: indien je cookies weigert en/of verwijdert, kun je niet altijd van alle mogelijkheden van de website gebruik maken. Daarnaast heeft het weigeren c.q. verwijderen van cookies alleen gevolgen voor de computer én browser waarop je deze handeling uitvoert. Indien je gebruik maakt van meerdere computers/tablets/telefoons en/of browsers, dien je bovengenoemde handeling(en) zo vaak als nodig te herhalen.

Functionele cookies

De website van Dirksen maakt gebruik van functionele cookies. Deze cookies zorgen ervoor dat de website optimaal werkt. Ze bevatten geen persoonlijke gegevens. Je hoeft hier geen toestemming voor te geven.

Analytische cookies

De website van Dirksen maakt gebruik van analytische cookies van Google Analytics. Dit zijn cookies die nodig zijn om statistieken over de website te verzamelen. Onder meer om te kunnen zien hoe vaak de website wordt bezocht, van welke websites bezoekers komen en welke pagina’s op een website worden bezocht. Op basis van deze informatie verbeteren wij onze website. Deze analytische cookies slaan geen persoonsgegevens op. Je hoeft hier dus geen toestemming voor te geven.

Social media cookies

We publiceren content van social media op onze website. Denk hierbij aan video’s van YouTube. Via de cookies van deze platformen, worden statistieken bijgehouden over hoe vaak een video bekeken wordt. Deze cookies worden geplaatst door de platformen en hun partners.

Marketingcookies

Wij gebruiken marketingcookies en plaatsen deze cookies op de website om bezoekers te volgen en informatie over websitegedrag te verzamelen. We plaatsen retargetingcookies om je na het bezoek aan onze website voor jou relevante advertenties te tonen in de inhoudsnetwerken van Google. Hier hebben we jouw toestemming voor nodig.

Wijziging van deze verklaringen

Dirksen behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in de privacy policy en cookieverklaring. Elke aanpassing zal Dirksen op deze pagina publiceren.