Hbo-diploma voor Thom Schenk, Technisch Specialist bij Tata Steel

Na de uitreiking van zijn hbo-getuigschrift praten we na met Thom Schenk. Hij werkt bij Tata Steel Packaging als Technisch Specialist B en is daar verantwoordelijk voor het automatiseren en verbeteren van de huidige productieprocessen op technisch gebied. Hij ronde zijn studie Industriële automatisering af in de avonduren en de weekeindes. Hoe kijkt hij terug op zijn studie?

Thom vertelt eerst over de beweegredenen om te gaan studeren en de verwachtingen vooraf: ‘Met een hbo-diploma op zak zijn de salarissen hoger en is het eenvoudiger om naar een andere werkgever over te stappen als dit gewenst is. Ik verwachtte bij de start dat ik de studie binnen vier jaar kon afronden, maar door diverse omstandigheden is dit niet gelukt.’

Hogeschool Dirksen

‘Ik heb voor Hogeschool Dirksen gekozen, omdat jullie een hbo-studie bieden die geheel op eigen tempo te volgen is. Hierdoor zijn er geen directe deadlines waar je je aan moet houden. Dit heeft als voordeel dat je soms de studie tijdelijk kan neerleggen. Echter het nadeel is dat de druk lager is waardoor je soms wat makkelijker wordt met betrekking tot de planning.

Aansluiting IA studie bij werk

‘De studie Industriële automatisering sluit goed aan op mijn werk als Technisch Specialist. Ik zit bij Tata Steel in een industriële omgeving. Hier was het vakkenpakket dan ook op ingericht en op aangepast. Een voorbeeld hiervan is het PLC-programmeren, dat extra in mijn pakket was opgenomen. De cursus PLC-programmeren gaat in op de basis van de besturingstechniek en de digitale techniek. Je leert middels blokschema’s meer over de opbouw van een PLC-systeem.‘

Modules in de opleiding

‘Al met al waren de vakken goed te volgen. Echter, bij mij zat de tijd voornamelijk in de verslagen maken; hier ging meer tijd in zitten dan verwacht. Ik heb het meeste geleerd van de specialisatie-modules, die waren meer op de praktijk gericht en dat kwam ik ook weer op mijn werk tegen.’

Belangrijkste leermoment

‘Tijdens de opleiding was mijn belangrijkste leerpunt dat ik betere deadlines voor mijzelf moet stellen en hier strikt in moet zijn.’

Afstudeerscriptie aandrijving, PLC en HMI

‘Mijn afstudeerscriptie ging over een automatisering van aandrijving, PLC en HMI (human-machine interface). Dit is een complex verhaal waar ik de lezers verder niet mee wil vervelen. Wel leuk om te melden is dat mijn afstudeeronderwerp geïmplementeerd wordt in de organisatie. Dit is een nog lopend project, wat nu voor 90% gereed is.’

Toekomst

‘Mijn werksituatie verandert niet direct nu ik in mijn diploma op zak heb. De functie die ik vervul was al een hbo-functie. Ik was hier al geplaatst, omdat ik indertijd al bezig was met mijn hbo. Met studeren ben ik momenteel even klaar, wat de toekomst zal brengen is nog onbekend, maar ik sta altijd open voor nieuwe uitdagingen.’

Tips voor andere studenten

‘Stel deadlines en maak duidelijke afspraken, zowel op de afstudeerlocatie als met eventuele docenten. Wacht niet, maar stel je proactief op met alles.’