Dirksen en AI

Ontdek bij Hogeschool Dirksen hoe AI je analytische en creatieve vaardigheden kan boosten en je carrière in de technische wereld kan verrijken.

Met de komst van ChatGPT is schrijven een stuk makkelijker geworden. Waar studenten ‘vroeger’ de reguliere literatuurbronnen moesten raadplegen, is het nu gemakkelijker om een chatbot het werk te laten doen. Althans, dat lijkt zo. Wij hebben een eigen positieve kijk op gegenereerde content en delen die graag met je!

Het gebruik van een chatbot is niet per se eenvoudig

In de wereld van technische informatica, waar innovatie en kennis de sleutels zijn tot succes, staat Hogeschool Dirksen bekend als een vooruitstrevende onderwijsinstelling die de nieuwste technologieën en lesmethoden omarmt. Inclusief het gebruik van chatbots!

In de basis is het gebruiken van een chatbot, zoals ChatGPT of Google Gemini, natuurlijk niet moeilijk. Je stelt een vraag en krijgt vaak een correct antwoord. Hoe meer je van de chatbot verwacht, hoe specifieker je vragen of opdrachten moeten zijn. Het verkrijgen van een vakinhoudelijk antwoord vraagt dus ook om kennis van de materie. Je moet goed weten waar je mee bezig bent om een chatbot of andere vormen van AI effectief in te kunnen zetten. Dat is precies waarom wij als onderwijsinstelling het gebruik van AI juist toejuichen.

Output analyseren en integreren

De correcte inzet van AI weerspiegelt een hoog niveau van leren. Allereerst moet een student de juiste vragen kunnen stellen om AI stukken tekst te laten genereren, oftewel prompt engineering. Een student moet deze kunnen analyseren en evalueren op kwaliteit én op een juiste manier integreren.

Wanneer het gaat om beschrijvingen in de onderzoeks- of realisatiefase, is de inhoud vaak zo specifiek dat AI voornamelijk dient om ideeën te genereren die de student vervolgens zelf uitwerkt.

Transparantie is belangrijk

Hogeschool Dirksen vereist van studenten dat ze kunnen verdedigen wat ze aan AI-gegenereerde output opnemen én dat ze in hun literatuurreferenties benoemen wat ze hebben laten genereren door AI om volledige transparantie te garanderen.

Hogeschool Dirksen staat dus volledig achter de integratie van AI in het leerproces. Deze benadering versterkt niet alleen de basiskennis van studenten, maar ontwikkelt ook hun analytische en creatieve vaardigheden, wat nuttig is voor alle toekomstige uitdagingen in hun carrière.